• TB patiĆ«nt in Oost-Congo geholpen door Leprazending.
 • Nkhoma Hospital, Malawi
 • Chogoria Hospital, Kenya
 • Chogoria Hospital, Kenya
 • Chogoria Hospital, Kenya
 • Litein Hospital, Kenya
 • Litein Hospital, Kenya
 • Litein Hospital, Kenya
 • St Gabriels, Malawi
 • St Gabriels, Malawi
 • Nkhoma Hospital, Malawi
 • Vulindlela TB-irrigatieproject Zuid-Afrika

Beleidsplan/doelstelling 2018 - 2023

Stichting Suppletiefonds Sonnevanck heeft tot doel projecten in binnen- en buitenland [Afrika - Zuid-Amerika - Azië Oost-Europa] financieel te ondersteunen in hun strijd tegen TBC; om mensen van deze ziekte te genezen. Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting.

De basis hiervoor is een goede samenwerking met projectleiders wereldwijd. Met hen wordt regelmatig overleg gevoerd en contact onderhouden. Het is voor de stichting een voorwaarde dat vanuit de projecten een medische en/of financiële verslaggeving wordt uitgebracht. Ook vinden er persoonlijke contacten plaats, zowel in Nederland als ter plaatse in het buitenland.

De geldelijke middelen die de Stichting Suppletiefonds Sonnevanck ter beschikking stelt, worden verkregen vanuit donaties en resultaten van het bestaande vermogen. Hierdoor is het mogelijk om aan de geselecteerde projecten een langdurige financiële steun te waarborgen.

Financieel

Rechts staat de financiƫle verantwoording over 2022.

Het bankrekiningnummer van het Suppletiefonds is: NL14 INGB 0653 9147 92

De staat van baten en lasten over 2021 is ook nog in te zien.

voorvertoning baten en lasten
 
(klik op de voorvertoning voor volledige weergave)

Bestuur

Douwe Eerdmans, Harderwijk, voormalig assuradeur, voorzitter

Hans de Fluiter, Harderwijk, voormalig commercieel medewerker, secretaris

Gerrit van der Linde, Harderwijk, register-accountant in ruste, penningmeester

Pieter den Besten, voormalig wethouder en bankier, Harderwijk, lid

Gert-Jan van der Struys, Balkbrug, huisarts en voormalig tropenarts, lid

Asje Palland, Harderwijk, voormalig bestuurder basisonderwijs, lid

Ytsche Oosterhoff, Eefde, voormalig longarts, lid

bestuur 2023

bestuur 2023

V.l.n.r. Ytsche Oosterhoff, Hans de Fluiter, Asje Palland, Pieter den Besten, Gerrit van der Linde, Gert-Jan van der Struys, Douwe Eerdmans.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis. De bestuurders ontvangen geen beloning; onkosten worden vergoed.

Over 2022 heeft het bestuur een bestuursverslag gemaakt.

In het voorjaar van 2018 hebben enkele bestuursleden een werkbezoek gebracht aan Afrika. Hier zijn projecten bezocht die ondersteuning van het fonds hebben ontvangen.

Links

Op deze site over Sonnevanck & Boerhave is informatie te vinden over de historie van het suppletiefonds.